naar top
Menu
Logo Print

LAAT UW BOUWPROJECT NIET VERKNALLEN DOOR AKOESTISCHE PROBLEMENMarcelo Blasco:“Vanuit het oogpunt van akoestiek zou men eigenlijk symmetrische dubbele beglazing moeten verbieden”

Enkele courante misvattingen omtrent akoestiek

Specialist van dienst Marcelo Blasco, zaakvoerder van Blasco bvba, Acoustic Design & Engineering, gaat dieper in op de theorie en de praktijk van een correct opgebouwde (woningscheidende) akoestische isolatie. Daarbij maakte hij korte metten met enkele vaak voorkomende misvattingen in de sector.
In deze bijdrage zetten we er alvast zeven op een rijtje.

OVER MATEN EN GEWICHTEN, GROOTHEDEN EN EENHEDEN

Misvatting 1: “dankzij de scheidingswand kunnen we de akoestiek binnen deze ruimte met 10 dB verbeteren"

Marcelo Blasco: “In deze ene uitspraak schuilen in feite meerdere misvattingen. Eerst en vooral is decibel een eenheid die wordt gebruikt om verschillende akoestische grootheden uit te drukken. Wanneer je zegt datje iets met 10 dB zult verbeteren, zul je dus eerst moeten aangeven over welke grootheid je het precies hebt. In de meeste gevallen zal het ofwel over de geluidsverzwakkingsindex R (luchtgeluid), ofwel over het genormaliseerde contactgeluidsdrukniveau Ln (contactgeluid) gaan. Merk daarbij op dat bij de eerste grootheid R de prestatie verbetert naarmate de waarde stijgt, terwijl, omgekeerd, bij de tweede grootheid Ln de prestatie sterker wordt naarmate de waarde daalt.
Ten tweede moeten we goed oppassen met uitspraken over één specifieke ruimte. Het kan inderdaad heel goed zijn dat volgens de technische fiche een type scheidingswand de waarde R met 10 dB verbetert ten opzichte van een bepaalde standaardoplossing. Weet echter dat deze verbetering gemeten is in laboratoriumomstandigheden. In situ, dus op de werf of in zijn toegepaste vorm, kan het resultaat anders (meestal minder goed) uitvallen. Opgepast dus met uitspraken en beloftes!
Als laatste moet u er zich ook van bewust zijn dat de decibelschaal logaritmisch is. Je kunt bijvoorbeeld niet stellen dat R = 30 dB de helft is van R = 60 dB. Het zal daarentegen veel meer zijn."

AKOESTISCHE ISOLATIE VERPLICHTEnkele courante misvattingen omtrent akoestiek

Misvatting 2: “akoestische eisen zijn enkel verplicht indien specifiek vermeld in het lastenboek"

Marcelo Blasco: “Fout, dus. Net zoals op het vlak van isolatie, stabiliteit of brandveiligheid bestaan er wel degelijk akoestische eisen die bij wet verplicht zijn. We maken daarbij een onderscheid tussen 'normaal' en 'verhoogd' akoestisch comfort. Voor woongebouwen kun je de eisen terugvinden in de norm NBN S01-400-1 (2008), voor schoolgebouwen is dat de norm NBN S01-400-2 (2012) en voor kantoorgebouwen, ziekenhuizen, rusthuizen, hotels ... zijn er de normen NBN S01-400 (1977) en NBN S01-401 (1987). De laatste twee normen zullen binnenkort worden vervangen door de NBN S01-400-3.
Een gouden tip: vraag steeds aan de architect of aan de hoofdaannemer over welk comfortniveau het precies gaat. Doet u dat niet en plaatst u bijvoorbeeld overal niet-akoestisch geïsoleerde ventilatieroosters boven de ramen, dan bestaat de kans dat u, in geval van een klacht, daarover aangesproken wordt. Zeker bij exclusieve bouwprojecten zoals luxe woningen of luxe appartementen, zal een rechter, mocht het ooit zo ver komen, de koper in bescherming nemen en een verhoogd akoestisch comfort eisen."

“Minerale wol heeft te weinig massa om een afdoende barrière te vormen"

OVER DE EIGENSCHAPPEN VAN MINERALE WOLeen dakconstructie fungeert typisch als een massa-veer-massasysteem

Misvatting 3: “minerale wol is een goede akoestische isolatie tegen luchtgeluid"

Marcelo Blasco: “Minerale wol speelt een belangrijke rol op het vlak van akoestiek, maar biedt op zich geen goede akoestische isolatie tegen luchtgeluid. Hoe deze schijnbare paradox verklaren? Wel, minerale wol is in de eerste plaats een opencellig materiaal. Dat betekent dat het de lucht en dus ook het geluid vrij makkelijk doorlaat. Het heeft bovendien te weinig massa om een afdoende barrière te vormen. Aan de andere kant zorgt deze opencelligheid er wel voor dat het materiaal geluidsgolven die binnen één en dezelfde ruimte weerkaatst worden, heel efficiënt absorbeert en omzet in warmte. Minerale wol beperkt m.a.w. sterk de nagalmtijd in een ruimte. Geen wonder dat de baffles of de akoestische plafonds in landschapskantoren, doorgaans heel wat minerale wol bevatten.
Ook in een spouw is het raadzaam om de nagalmtijd te beperken. Zit deze spouw 'ingebed' in een massa-veer-massasysteem, dan zal het totale pakket, dus met de twee massa's als essentiële onderdelen, wél een performante akoestische oplossing tegen luchtgeluid bieden. Kwestie van de zaken correct te nuanceren!"

Klik hier voor het tweede deel: “Vanuit akoestisch oogpunt zou men symmetrische dubbele beglazing moeten verbieden"