naar top
Menu
Logo Print
12/12/2019 - VALERIE VERKAIN

2020 BRENGT VEEL WERK VOOR DE SCHILDER- EN DECORATIESECTOR

Harde vloeren plaatsen ideale manier om uw cliënteel te verjongen

Uit online bevragingen blijkt dat meer dan 80% van de 230.000 Dobbit-abonnees van plan is om het komende jaar schilder- en vloerwerken uit te voeren. Dat zijn voor u interessante resultaten, want het Dobbit publiek bestaat uit Belgische bouwers en verbouwers, en ook uit mensen die interesse tonen om hun woning op te waarderen. Allen potentiële klanten dus. Wij onderzochten voor welke werkzaamheden ze bij u zullen komen aankloppen.

VEEL TE SCHILDEREN WONINGEN

Uit de schildersenquête die we afnamen bij 762 Dobbit-respondenten blijkt dat 88% van de ondervraagden van plan is om het komende jaar binnenschilderwerken uit te voeren. Bij 43% staat buitenschilderwerken op de agenda voor 2020.

Buitenschilderwerken door de vakman

Voor de buitenschilderwerken wordt op de vakman gerekend. 41% zegt hiervoor een beroep te zullen doen op een professional, met als belangrijkste motivatie dat de vakman kwalitatief beter werk levert. Binnenshuis zegt het merendeel de schilderwerken zelf te zullen uitvoeren. 22% zal een vakman inschakelen. De belangrijkste reden hiervoor? 66% vindt een vakman te duur.

Richt uw pijlen op woningeigenaars

Voor 2020 ligt er in België dus nog heel wat schilderwerk in het verschiet. 36.740 woningen wachten binnen op een likje verf en zo’n 33.500 woningen zijn aan buitenschilderwerken toe. Goed voor een waardepotentieel van 61.000.000 euro. Richt uw pijlen bij reclame-acties zeker op de woningeigenaars. Focus je daarbij niet alleen op vijftigers en zestigers, maar vergeet ook de dertigers en veertigers niet. Zij vormen ook een belangrijke doelgroep. Zo’n 50% van wie aangeeft schilderwerken te zullen laten uitvoeren door een vakman zijn vijftigers en zestigers. 40% zijn dertigers en veertigers.

Wie zijn de Dobbit-abonnees?

Wie naar Dobbit kijkt of het (online) magazine leest, heeft een verhoogde interesse in het op­waarderen van hun woning. Zo’n 95% is eigenaar van een woning. Velen onder hen zitten in de bouw- of verbouwfase van hun woning

GROOT AANTAL VLOER­WERKEN OP DE AGENDA

Ook voor wie vloerwerken uitvoert, belooft het orderboekje in 2020 goed vol te staan. 86% van de ondervraagden is van plan om het komende jaar vloerwerken uit te voeren. Dat komt duidelijk naar voren uit de vloer­enquête die we uitvoerden bij 322 respondenten.

Diversifieer uw aanbod met harde vloeren

Voor het plaatsen van harde vloerbekleding (zoals keramiek of natuursteen) vertrouwt de (ver)bouwer op de kunde van de vakman. Zo’n 50% betaalt hiervoor een professional omdat die sneller werkt en de kwaliteit van het geleverde werk beter is. 36% van de ondervraagden die zegt een vakman te zullen inschakelen, zijn twintigers en dertigers. Harde vloeren plaatsen is dus de ideale manier om uw cliënteel te verjongen. Aan zachte vloerbekleding (vinyl, linoleum, rubber, laminaat of parket) waagt de (ver)bouwer zich bij voorkeur zelf, in de hoop geld te zullen besparen. Met name 84% geeft te kennen dat ze zelf de zachte vloerbekleding zullen plaatsen. Van wie toch een vakman wenst in te zetten, is meer dan 80% een veertigplusser.