naar top
Menu
Logo Print

COMBINATIE VAN VAKMANSCHAP EN JUISTE PRODUCTEN ZORGT VOOR SUCCES

Wat zijn egalines?

De meeste egaliseermiddelen zijn zelfvloeiend. Dit houdt in dat ze gelijkmatig uitvloeien en een glad oppervlak creëren – mits een minimale inspanning van de uitvoerder… waarna u het materiaal met een vlakspaan op de juiste laagdikte openspreidtEgaliseren wordt gedaan om ongelijke vloeren uit te vlakken, zodat er geen doortekening is in de vloer die erop ligt, en dat die beter verlijmd kan worden, zodat er minder lijm nodig is. Een primer zorgt ervoor dat de vloer overal even zuigend is.

HECHTEND GEPLAATST

Egaliseermiddelen worden altijd hechtend op de ondergrond geplaatst, in tegenstelling tot bv. chapes. Die kunnen eveneens hechtend geplaatst worden, maar evengoed op een niet-hechtende wijze, door ze te storten op een ontkoppelende kunststof tussenlaag (plastic folie) of op isolatie. Bij dat laatste spreekt men over 'zwevende' vloeren.

PRIMER

De ondergrond wordt altijd voorbehandeld met een primerBij het plaatsen van egaliseermiddelen wordt de ondergrond altijd voorbehandeld met een door de fabrikant voorgeschreven type primer.

BINNEN- EN BUITENTOEPASSINGEN

De meeste types egaliseermiddelen zijn bestemd voor binnengebruik. Maar ook voor enkele zeer specifieke buitentoepassingen - zoals het uitvlakken van een terras - zijn er speciale egaliseermiddelen ter beschikking. U dient hierbij wel eerst een primer te gebruiken. Het geëgaliseerde eindresultaat mag onbekleed blijven (zie hiervoor de aanbevelingen van de fabrikant).

TYPES

Egaliseermiddelen bestaan er op basis van cement of gips (anhydriet), afhankelijk van de ondergrond waarvoor ze gebruikt moeten worden.
Verder bestaan er ook 2-component-PU-egalisatieproducten. Die zijn dan voor vloeren die blootgesteld worden aan extreme belastingen of voordat er bv. een zware rubbervloerbedekking wordt gelegd.

Op basis van cement

De meeste egaliseermiddelen zijn op basis van cement en zijn geschikt voor de meeste courante types vloeren en ondergronden.
Sommige types op cementbasis mogen ook onbekleed gelaten worden, na het afwerken van het oppervlak en het aanbrengen van een beschermende vernis.

Op basis van anhydriet

Andere egaliseermiddelen zijn op basis van calciumsulfaat of anhydriet. Dit type egaliseermiddel is geschikt voor anhydrietondervloeren en soepele of harde vloerbedekkingen.

Combinatie

In sommige gevallen wil men een egaliseermiddel op basis van cement aanbrengen op een anhydrietvloer. Dit is enkel mogelijk als de anhydrietchape volledig uitgedroogd is.
Daarnaast dient u voorafgaand een speciale, door de fabrikant aanbevolen primer aan te brengen op de anhydrietvloer. Die primer zorgt ervoor dat de natuurlijke chemische reactie tussen cement en anhydriet (dit heet 'ettringiet' en resulteert in het ontstaan van een expanderend zout) niet kan optreden.


LAAGDIKTES

Verschillende egaliseermiddelen zijn geschikt voor verschillende diktes. Als er om dikkere lagen gevraagd wordt, hebben sommige fabrikanten speciale producten, die kunnen egaliseren tot grotere laagdiktes, bv. tot 50 mm.
U mag stellen dat een laagdikte tussen 1 en 10 mm onder de noemer 'egaliseermiddelen' valt. Laagdiktes groter dan 10 mm worden 'gietchapes' en reparaties genoemd.