naar top
Menu
Logo Print
10/12/2018 - VALÉRIE COUPLEZ

WERK GEDULDIG VAN GROVE NAAR FIJNE KORREL VOOR KRASVRIJ RESULTAAT

STAPPENPLAN VOOR HET SCHUREN VAN EEN PARKET

schurenParket blijft voor vele consumenten tot de verbeelding spreken. Wie zijn klant een feilloze afwerking van zijn investering wil geven, zal niet om goede schuurmachines heen kunnen. Het schuurwerk bereidt het parket immers voor om afgewerkt te worden met het materiaal naar keuze. Voor een feilloos resultaat is het van belang om met respect de verschillende schuurstappen te doorlopen om tot een krasvrije parketvloer te komen.

WAAROM PARKET SCHUREN?

Parket blijft op veel consumenten een ongelooflijke aantrekkingskracht uitoefenen. Waar de populariteitscurves voor andere vloerbedekkingsmaterialen vaak op en af gaan, toont parket zich zeer stabiel, zelfs tijdens de economische crisis.

Wel zullen er verschillen optreden in de kwaliteit en het soort afwerking dat men verkiest. Maar wat die keuze ook moge zijn, parket moet na installatie altijd geschuurd worden (immers, parket wordt altijd onafgewerkt gelegd). Er is veel kant-en-klaar parket op de markt. Dankzij schuurbewegingen zullen oneffenheden in de toppen verwijderd worden, net als verontreinigingen die mogelijk een gevolg zijn van de plaatsing (bijvoorbeeld lijmresten).

Het schuren zal ervoor zorgen dat het parket technisch volledig in orde staat om het volgens de regels van de kunst te kunnen afwerken met olie, lak, hardwax ... Een uitzondering op deze regel zijn de geborstelde parketvloeren. Daar is het schuren reeds fabrieksmatig gebeurd. Verder zal opschuren nodig zijn wanneer men na verloop van tijd zijn parket weer in volle glorie wil herstellen. Dat geldt overigens ook voor geborstelde en verouderde parketvloeren. De frequentie waarmee dit gebeurt, hangt voornamelijk af van de belasting. Gemiddeld spreekt men over een periode van tien jaar.

schuren
Tot 2020 is een stofzak nog toegestaan, al lijkt de betere keuze nu toch al een schuurmachine met een geïntegreerde, of nog beter, externe stofafzuiging

TIPS & TRICKS BIJ HET SCHUREN

  • Schuur steeds met de nerf van het materiaal mee.
  • Schuur altijd van links naar rechts. Dat heeft te maken met de plaatsing van de wals op het hout. Mocht het wiel naar de wals toe bewegen, dan passeert het over het geschuurde vlak.
  • Zet de rol op het hout aan in een vlotte beweging. Zo niet, riskeert u kappen in het hout te maken.
  • Om krasvrij te werken, maakt een goede stofafzuiging in elke stap het verschil.
  • Geïntegreerde verlichting kan een interessante optie zijn om een perfect zicht te hebben op welk schuurbeeld u achterlaat.

SCHUURMATERIAAL

Alvorens dieper in te gaan op de verschillende stappen tijdens het schuren van parket, is het van belang om inzicht te hebben in het schuurmateriaal. Belangrijk om te weten is dat er verschillende korrels bestaan, elk met zijn eigenschappen en toepassingen. Een kleine kennismaking volgt hieronder. De keuze heeft niet alleen te maken met de fysische eigenschappen van de korrel, maar ook met welk materiaal u als vakman zelf graag aan de slag gaat en of u grof of fijn wilt schuren.

Het tweede bepalende element is de grofheid van de korrel. Die wordt in Europa uitgedrukt volgens de FEPA-norm en is terug te brengen op de Engelse maatvoering. In een vak van 1 inch bij 1 inch worden horizontale en verticale draden gespannen. Voor korrelgrootte P24 zullen dat 24 draden zijn. Dat komt dan in de praktijk overeen met korrels die een grootte hebben van 1/24 inch. Voor korrelgrofte P60 zal dat een raster met 60 x 60 draden zijn. Met andere woorden, hoe groter het getal, hoe fijner de korrel zal zijn.

schuren2
Niet alleen de grootte van de korrel, maar ook het materiaal van de korrel beïnvloedt het schuurresultaat

Aluminiumoxide of siliciumcarbide

Deze korrels hebben een enkelvoudige kristalstructuur, zijn gemiddeld hard en slijtvast. In vergelijking met andere korrels zijn ze minder scherp. Aluminiumoxide en siliciumcarbide zijn minder taai dan zirkoniumoxide en behoeven daardoor minder druk. Wel kan de hitteontwikkeling redelijk oplopen. Dit materiaal leent zich uitstekend voor het eerste, grovere schuurwerk. In bepaalde afwerkingslagen daarentegen kunnen achtergebleven resten van aluminiumoxide in het hout in reactie met beits voor oxidatie zorgen, wat resulteert in zwarte puntjes op de parketvloer.

Keramisch

Keramische schuurkorrels hebben een microkristallijne structuur, zijn hard en taai en tegelijkertijd ook scherp. Dankzij de microstructuur breken de korrels al bij gematigde tot gemiddelde druk makkelijk uit. De nieuwe snijkanten zorgen ervoor dat het vermogen van de korrel haast niet vermindert gedurende de levensduur van de band.

Bij het schuren van parket zullen keramische korrels een uitstekende keuze zijn om het parket vlak te schuren. In renovatieprojecten bewijzen ze hun meerwaarde om afwerkingslagen weer te verwijderen. In vergelijking met andere materialen zullen de banden minder snel opstoppen, zeker als de afwerking met olie gebeurde.

Zirkonium

De zirkoniumschuurkorrel is gemiddeld hard, maar zeer scherp, zeer taai en goed bestand tegen hitteontwikkeling. Onder druk en onder invloed van hitte zullen zirkoniumkorrels afbreken en ontstaan er steeds nieuwe snijkanten. Dit materiaal beschikt over de extra troef dat er een antistatische laag aan toegevoegd kan worden om stofvrij te werken.

Diamant

Diamant is het hardste materiaal ter wereld. Het gebruik ervan in schuurkorrels voor parket kwam overwaaien uit de auto-industrie. Door hun superfijne structuur staan ze garant voor een feilloze afwerking. Hoewel diamantkorrels hard zijn, zijn ze absoluut niet scherp, zodat het oppervlak na het schuren geheel glad en krasvrij is en een gelijkmatige kleur van afwerking krijgt. Door de aard van het materiaal kunnen eventuele restanten van het schuren achteraf geen schade berokkenen aan het parket.

STAP 1: VOORBEREIDING OP HET SCHUREN

Schuren zal vanzelfsprekend stof met zich meebrengen, maar hoe minder er bij aanvang aanwezig is, hoe beter voor de standtijd van uw gereedschappen. U doet er daarom goed aan om eerst grondig te stofzuigen alvorens de werken aan te vatten. Loszittende nagels kunnen schade berokkenen aan uw schuurband. Mochten er nog spijkerkopjes boven de vloer uitsteken, kan u deze het best weer in het parket slaan. Er zijn stofzuigers die toelaten om stofvrij te schuren. Deze zijn uitgerust met een filter klasse H 13 (99,996%, 0,3 μm), 1,0 m².

STAP 2: GROFSCHUREN

schuurmachine
Met een bandschuurmachine kan men de grootste verontreinigingen het eenvoudigst vlakschuren

Bij het schuren gaat het erom om het schuren op te bouwen. Dat wil zeggen dat men met een grove korrel begint en vervolgens steeds fijner te werk gaat, zodat er in het eindresultaat geen krasjes meer te zien zijn. De eerste fasen bij het schuren van het parket gebeuren dus met een grove korrel. Over het algemeen start u het best met een korrel P50 om vervolgens in stapjes omhoog te gaan tot korrel P100 of P120 (afwerking).

Een schuurplan volgens de regels van de kunst ziet er als volgt uit: P50 - P60 - P80 - P100 - P120. Voor renovatiewerken kan men in de praktijk ook beginnen met korrel P60. Mocht er echter niet voldoende materiaal worden afgenomen, dan kan men terugschakelen naar P40 of zelfs P36 en vandaar weer beginnen opbouwen. Bij renovatiewerken kan men er vaak ook het schuren met een korrel P80 vantussen laten. Gebruik steeds hetzelfde schuurplan voor zowel het midden van de parketvloer als voor de kanten.

Wie kiest voor een kwalitatieve stofafzuiging op zijn toestel, zal tussen de verschillende schuurbeurten in niet moeten stofzuigen. De enige uitzondering hierop vormt de aluminiumoxidekorrel, die zoals gezegd voor vlekvorming kan zorgen en waar men dus geen restanten van wil overlaten. Vanaf korrel P80 is men in feite bezig met het fijnschuren.

 

schuren
Om de kanten te schuren bestaan er kantenschuurmachines die perfect in de hoeken gaan

Materiaal

De eerste stap gebeurt het best met een bandschuurmachine. Hiermee zal men de grootste verontreinigingen het eenvoudigst kunnen vlakschuren. De meeste machines beschikken over meer dan 2.000 W aan vermogen om contaminaties snel te kunnen verwijderen. De meest gebruikte breedte voor bandschuurmachines bedraagt 200 mm. Er bestaan ook varianten in 250 mm. Een goede stofafzuiging is belangrijk en maakt vaak het verschil in kwaliteit tussen de toestellen. Tot 2020 is een stofzak nog toegestaan, al lijkt de betere keuze nu toch al een schuurmachine met een geïntegreerde, of nog beter, een externe stofafzuiging.

Een tweede onderscheidend criterium is het gebruiksgemak, enerzijds wat betreft de ergonomie, anderzijds wat betreft het vervangen van de banden. Om de kanten te schuren, bestaan er kantenschuurmachines die perfect in de hoeken kunnen gaan. Deze draait aan een hoger toerental maar met een lager vermogen, en zal daardoor een ander schuurbeeld geven dan de bandschuurmachine.

Het is dan belangrijk om eerst de kanten te schuren en vervolgens de rest van de kamer. Investeren in beide machines zal zeker lonen, vooral voor wie veel renovaties voor de kiezen krijgt. Zonder kantschuurmachine kan er ook manueel bijgewerkt worden aan de randen.

STAP 3: AFWERKING

Fijnschuren begint wanneer men de stap zet van P60 naar P80 of fijner. Met deze schuurbewegingen zal men in feite het grove schuurbeeld dat het eerdere werken heeft achtergelaten, wegwerken. Op die manier bereidt u het parket tot in de puntjes voor op een krasloze afwerking. Net voor u aan de afwerking begint, is het een goed idee om de vloer even te reinigen, zodat eventuele stofresten volledig verwijderd zijn.

Materiaal

schuren
Een rotatieschuurmachine met externe stofafzuiging

In plaats van een bandschuurmachine zal men voor de afwerking eerder opteren voor een rotatieschuurmachine. Deze machines bestaan nog niet zo lang als bandschuurmachines, maar worden steeds populairder omdat schuurfouten er minder mee in het oog springen. De machines werken aan een lager toerental. Door gewichten aan te brengen op het plateau, kan men het schurende vermogen wel nog opdrijven. Wie echter opteert voor de juiste combinatie van het schuurbeeld en het schuurmateriaal, zal minder met het gewicht moeten spelen om tot hetzelfde resultaat te komen. Een andere optie zijn de multischijfsystemen. De grote troef van deze schuurmachines is dat ze voor alle werk kunnen dienen: grof- en fijnschuren. De vakman hoeft op die manier minder machines mee te sleuren.

Conclusie

Door de jaren heen hebben de fabrikanten technologisch de nodige stappen vooruit gezet. Door de technische verbeteringen in het schuurmateriaal en de schuurmachines is het voor de vakman eenvoudiger geworden om een feilloos resultaat af te leveren bij het schuren van het parket. Zolang u de basisregels respecteert en uw schuurplan geduldig opbouwt van een grove naar een fijne korrel, zullen er weinig tot geen problemen opduiken. 

VEELVOORKOMENDE FOUTEN BIJ HET SCHUREN

  • Bij het inoliën kunnen er krassen aan de oppervlakte komen. Ze worden vooral veroorzaakt wanneer het oog voor detail ontbreekt en men te veel korrels overslaat tijdens het schuren.
  • Wanneer het schuurbeeld aan de zijkant verschilt of er een band te zien is, is men in de verkeerde volgorde te werk gegaan. Men moet eerst de kanten schuren en vervolgens naar het midden werken.
  • Een bandschuurmachine in beweging kan soms kappen geven wanneer men ze niet voldoende onder controle houdt. De enige manier om dit weer op te lossen is door dieper te schuren.
  • Controleer altijd het vochtgehalte en de vlakheid van de ondergrond op verschillende plaatsen, alvorens het parket te leggen en het schuren aan te vatten. Wanneer u dit niet doet en er later problemen opduiken, zult u de wettelijke verantwoordelijkheid dragen.

Met dank aan: Bona en Numatic