naar top
Menu
Logo Print

BuildUp is door de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten erkend als permanente vormingsactiviteit. 
De commissie kende 3 punten toe aan deze vormingsactiviteit.

SPREKERS

Cyriel Clauwaertir. Cyriel Clauwaert
Dagvoorzitter

Cyriel Clauwaert verwierf als burgerlijk bouwkundig ingenieur decennialang ruime ervaring in diverse domeinen van de bouwsector. Gestart in R&D wegen- en gevelbouw, was hij daarna jarenlang actief in de industrie, later als hoofdcoördinator van BCCA (kwaliteitsborging, certificatie, normalisatie) en directeur Aluminium Center Belgium. Hij gaf hierbij diverse bijscholingen in de sector en begeleidde talrijke masterproeven aan hogescholen en universiteiten. Op vandaag is hij nog actief als gastpreker aan TU Delft, docent Syntra AB en zelfstandig zaakvoerder met betrekking tot gevelbouwadvies en opleiding.

Mieke Vandenbroucke

Prof. dr. ir. arch. Mieke Vandenbroucke
Vibe vzw 

"Ontwerprichtlijnen voor veranderingsgericht bouwen"

Mieke Vandenbroucke is ingenieur-architecte van opleiding en behaalde haar doctoraatstitel met een thesis over circulair bouwen. Sinds begin 2017 werkt ze bij VIBE verder op het thema, onder meer als adviseur, spreker en als auteur. Daarnaast is ze gastprofessor aan de UHasselt. In een van haar laatste publicaties, 'Catalogus: veranderingsgericht bouwen', licht ze voor verschillende gebouwfuncties generieke demonteerbare bouwoplossingen toe, naast enkele innovatieve producten.

www.vibe.be

Bekijk de presentatie

Inhoud
Prof. dr. ir. arch. Mieke Vandenbroucke zal tijdens haar presentatie op BuildUp een stappenplan aanreiken over hoe men een gebouw circulair kan ontwerpen. Hierbij gaat ze enkele concrete ontwerprichtlijnen voor veranderingsgericht bouwen in detail toelichten en met enkele inspirerende voorbeelden verduidelijken.CohousingBerlin

ir. arch. Jona Van Steenkiste
Bureau Bouwtechniek

Jona Van Steenkiste

"Circulair bouwen: van ontwerp naar uitvoering"


De interesse van ir. arch. Jona Van Steenkiste (1989, Deinze) in duurzaamheid startte tijdens zijn studies aan Universiteit Gent en bleef nadien groeien. Jona zit in de werkgroep Duurzaamheid van de Beroepsvereniging voor Architecten (BVA) en werkt binnen Bureau Bouwtechniek als projectarchitect en duurzaamheidsadviseur. Hij maakt deel uit van verschillende initiatieven om klimaatbewust bouwen, onderhoud van gebouwen en circulair bouwen te stimuleren.

www.b-b.be

Bekijk de presentatie

Inhoud
Bureau Bouwtechniek verdiept zich als studiebureau en uitvoerend architect al enkele jaren in circulair bouwen. In een eerste fase lag de focus op kennisverwerving. Deze kennis werd door hen intern gedeeld met collega’s en extern verspreid tijdens overlegmomenten met allerlei bouwpartners. Steeds vaker lukt het hen om iedereen rond de tafel mee te krijgen in het circulair verhaal. Het is hun intentie meerdere principes van circulair bouwen te implementeren in al hun projecten. Ze doen dit door zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces circulaire insteken te bespreken en de uiteindelijk circulaire keuzes zo goed mogelijk te verwerken in hun bestekteksten en bouwdetails.BB bouwt circulair

ir. Roos Servaes
OVAM

Roos Servaes

"Totem en circulariteit"

Roos Servaes studeerde in 2000 af als bio-ingenieur aan de KU Leuven en stond bij de OVAM mee aan de wieg van het Vlaamse beleidsprogramma ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’ (2014-2020). 
De jongste jaren ligt haar beleidsfocus enerzijds op het thema ‘veranderingsgericht bouwen’ en anderzijds op de ‘materiaalprestatie van gebouwen’ via levenscyclusanalyse van materialen binnen een gebouwcontext. Zo lanceerde zij in 2018, in een samenwerkingsverband tussen de 3 gewesten, de ontwerptool TOTEM.

www.ovam.be

Bekijk de presentatie

Inhoud
TOTEM, Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials, laat bouwactoren toe om vanaf de ontwerpfase inzicht te krijgen in de materiaalimpact van een gebouw. De lancering van de tool in februari 2018 betekende een mijlpaal maar zeker geen eindpunt. Aan de hand van een kleine illustratie schetst ir. Roos Servaes het potentieel van de tool vandaag en de ambities voor morgen…bouwcyclus_materialen

 

arne

ir. Lionel Billiet & ir. arch. Arne Vande Cappelle
Rotor

“Hergebruik van constructie-elementen: mogelijkheden en uitdagingen anno 2019"

Lionel Billiet is in 2010 afgestudeerd als bio-ingenieur aan de Vrije Universiteit Brussel en werkt sindsdien bij Rotor. Hij is verantwoordelijk geweest voor een groot aantal uiteenlopende projecten, waaronder de website opalis.be, de eerste exhaustieve studie van de bestaande hergebruiksector in België. Daarnaast speelde Lionel een belangrijke rol in de oprichting van spin-off Rotor Deconstruction in 2015, een hergebruik-handelaar actief in de demontage en doorverkoop van afwerkingsmaterialen.

Arne Vande Capelle studeerde in 2017 af als burgerlijk ingenieur-architect aan de Universiteit van Gent en de ENSA Paris La Villette. Na een stage bij het Zuid-Afrikaanse Wolff architects ging hij aan de slag bij Rotor, waar hij werkt als onderzoeker en als adviseur inzake hergebruik. Samen met Lionel Billiet adviseert hij professionele actoren in de bouwwereld omtrent hergebruik door middel van workshops, lezingen en andere types samenwerkingen. 

www.rotordb.org

Bekijk de presentatie

 

Inhoud
Ir. Lionel Billiet 
en ir. arch. Arne Vande Cappelle zullen aan de hand van verschillende referentieprojecten van Rotor en andere bureaus, een beeld schetsen van de stand van zaken binnen de hergebruiksector vandaag de dag. Ze focussen daarbij op wat er nu al mogelijk is, en waar de uitdagingen liggen om hergebruik in de toekomst op grote(re) schaal te kunnen realiseren. Voor hun presentatie kunnen ze enerzijds buigen op Rotor’s jarenlange ervaring met en diepgaand onderzoek naar het werken met hergebruik constructie-elementen, én de praktische ervaring die de laatste jaren met Rotor Deconstruction als handelaar werd opgebouwd.axo

 

arch. Koen Vandewalle
Kaseco

Koen Vandewalle"Casestudy: eerste autonome bio-ecologische kaswoning in België"

Architect Koen Vandewalle is vanuit zijn opleiding bio-ecologisch bouwen aan KAHO Gent altijd al gebeten geweest door de idee van minimaal energieverbruik, circulair bouwen en het cradle-to-cradleprincipe. Koen verdiepte zich in de wondere wereld van de earthships van de Amerikaanse architect Mike Reynolds en die van het Naturhus van de Zweedse architect Bengt Warne. Koen is vastbesloten om hun werk een waardig vervolg te geven met zijn eigen project in Rekkem.

www.kaseco.plus

Bekijk de presentatie

Inhoud
Tijdens BuildUp geeft arch. Koen Vandewalle toelichting bij het concept van Kaseco, de eerste autonome bio-ecologische kaswoning op Belgische bodem. Deze houtskeletbouw is omgeven door een serre waardoor een micro-klimaat rond de woning wordt gecreëerd en er een constante binnentemperatuur heerst. Dankzij de doordachte inzet van bio-ecologische, nagroeibare of volledig recycleerbare materialen belichaamt dit energie- en waterneutrale project het cradle-to-cradle principe van het circulair bouwen. Koen gaat tijdens zijn presentatie dieper in op hoe hij de principes van het circulair bouwen in zijn ontwerp integreerde en hoe dit in de bouwpraktijk werd gerealiseerd.
Kaseco

dr. ir. arch. Wim Debacker
VITO

Wim Debacker

"Praktijkervaring uit pilootprojecten BAMB / Reburg: the world’s most circular city"

Wim Debacker behaalde zijn doctoraat in februari 2009 in het domein van circulair en veranderingsgericht bouwen. Sinds midden 2009 werkt hij als onderzoeker binnen VITO, met als voornaamste taak het evalueren van duurzame bouwoplossingen. In dit kader werkte hij mee aan methodes en instrumenten voor het uitvoeren van milieugerichte levenscyclusanalyses (zoals de MMG-bepalingsmethode en TOTEM-webtool) en scenario-gebaseerde levenscycluskostberekeningen. In de laatste jaren heeft hij zijn blik op de onderzoekswereld verruimd. Dankzij het transitie-denken, houdt Wim zich bezig met het faciliteren van co-creatietrajecten, waarbij hij actief opzoek gaat naar het identificeren van grote maatschappelijke uitdagingen – binnen en buiten de bouwwereld – en het gezamenlijk definiëren en uitvoeren van real-time experimenten om deze uitdagingen structureel aan te pakken.

www.vito.be

Bekijk de presentatie

Inhoud
Met zijn presentatie tijdens BuildUp zal dr. ir. arch. Wim Debacker een brug slaan tussen de praktijkvoorbeelden binnen het H2020 BAMB project (als “signals for change”) en het Reburg.world-verhaal (als “mogelijke toekomst waarin circulaire bouwpraktijken verankerd zijn in de maatschappij”) van Vlaanderen Circulair. Uit de BAMB-pilootprojecten zijn waardevolle leerlessen getrokken die we kunnen gebruiken om een betere toekomst te brengen. Omkeerbaar en veranderingsgericht ontwerpen bieden heel wat opportuniteiten voor een hele reeks actoren binnen het waardenetwerk (zoals de bouwheer, de gebruikers, de ontwerper, de gebouwbeheerder en de omgekeerde logistiek). Vandaag zijn omkeerbaar en veranderingsgericht bouwen echter geen ‘business-as-usual’. Aan de hand van de BAMB pilootprojecten en andere praktijkvoorbeelden (h)erkennen we enkele gemeenschappelijke hindernissen, van technische, financiële, juridische en business-aard.

Via deze presentatie zal Wim dieper in gaan op zowel de opportuniteiten als de hindernissen, en dit zowel aan de hand van lessen uit de praktijk als uit de visievorming die vanuit het BAMB-project vertaald werd naar de Reburg.world website.bamb

Reburg