naar top
Menu
Logo Print
04/06/2018 - PETER DE PUYSSELEYR

sportvloer voor tennisDE NOODZAKELIJKE WEETJES VOOR HET PLAATSEN VAN EEN SPORTVLOER

Om de kwaliteit van de sportvloer te garanderen over de jaren heen, is het belangrijk dat de plaatsing ervan juist gebeurt. Daarvoor moet je allereerst op de hoogte zijn van de normen die gesteld worden aan sportvloeren. Er moeten daarbovenop ook eisen gesteld worden aan de omgeving, zoals het vochtgehalte en de ventilatie. Ook een goede behandeling van de vloeren is een must.

NORMERING INDOORSPORTVLOEREN

De ontwikkeling van betrouwbare testmethodes en universeel erkende prestatiestandaarden is een traag proces, dat niet zelden gezien wordt als een overmatig complexe aanpak om een geschikte sportvloer te kiezen voor een bepaalde situatie. Bedenk echter dat deze prestatiestandaarden en testmethodes de enige objectieve manier zijn om eisen aan sportvloeren te specificeren en om na te gaan of een sportvloer voldoet aan de vereisten. Decennia lang werden binnen de Europese Unie verschillende lokale normen gebruikt voor sportvloeren. Sinds 1 januari 2007 geldt echter de EN 14904-norm voor alle landen binnen de EU, die alle voorgaande lokale normen sinds 1 juli 2008 vervangt. Veiligheid is een van de belangrijkste speerpunten van deze nieuwe norm en alle sportvloeren moeten aan deze norm voldoen.

De sportvloernorm EN 14904 is opgebouwd uit 3 categorieën, die bijdragen tot de minimale prestaties van een indoorsportvloer:

  • Sporteigenschappen: Deze eigenschappen zorgen voor een goede bespeelbaarheid en veiligheid voor de speler (gericht op de gebruikers).
  • Technische eigenschappen: De technische eigenschappen zorgen voor duurzaamheid en kwaliteit (gericht op de beheerder van de vloer).
  • Essentiële eigenschappen: De essentiële eigenschappen zorgen voor de veiligheid van de speler. In onderstaande tabel zijn de minimale eisen vermeld. Per type sportvloer zijn er evenwel subcategoriën zodat in functie van eisen en gebruikers de juiste keuze kan gemaakt worden.

matten op sportvloerONDERVLOER EN CHAPES

De eisen die gesteld zullen worden aan de kwaliteit van de ondervloer moeten reeds vroeg in het selectie- en ontwerpproces vastgelegd worden. Sommige sportvloeren vereisen een chape boven op de vloerplaat, terwijl andere direct op de vloerplaat geplaatst kunnen worden. De dikte van de vloerafwerking, de graad van effenheid en vlakheid, en uiteraard goed vakmanschap zijn belangrijke factoren.

EISEN GESTELD AAN ONDERVLOER

Voor de meeste vloertypes (met uitz. van de modulaire) moet de ondervloer vrij zijn van onzuiverheden, permanent droog zijn, perfect vlak zijn en vrij zijn van barsten en gaten. Bij ondervloeren uit beton mag de vochtigheidsgraad niet hoger zijn dan 2,5%, en bij ondervloeren in anhydriet niet hoger dan 0,5%. Het wordt sterk aanbevolen om, inzake kwaliteit van ondervloeren, voor de feitelijke plaatsing de nodige testen uit te voeren en de resultaten ervan te documenteren.

Sportvloer

DAMPSCHERM

Het uitdrogen van een chape of vloerplaat tot de vereiste maximale vochtigheidsgraad is afhankelijk van de dikte van de chape of vloerplaat, en dit drogingsproces kan enige maanden tot zelfs een jaar duren.

Als tijdens het ontwerp- en planningsproces blijkt dat er onvoldoende tijd zal zijn om dit drogingsproces te laten plaatsvinden, zal men een dampscherm moeten plaatsen.

OMGEVINGSEISEN

Voor de sportvloer geïnstalleerd kan worden, is het essentieel om zich ervan te verzekeren dat het gebouw waterdicht en goed geventileerd is én dat alle werkzaamheden waarbij vocht kan vrijkomen reeds uitgevoerd en getest zijn, inclusief het plaatsen van sanitair en waterleidingen. De fabrikant van de sportvloer moet steeds geraadpleegd worden voor de precieze details, maar algemeen gesproken dienen binnen het gebouw aan de volgende condities voldaan te worden. De temperatuur moet stabiel zijn en mag niet lager zijn dan 18 °C. Het vochtgehalte van de wanden mag de 8% niet overschrijden en het vochtgehalte van de ondervloer mag zeker niet hoger zijn dan 2%.

OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

Betonnen vloerplaten kunnen na uitharding behandeld zijn met chemische deksystemen en verharders die de directe verlijming van een sportvloer sterk kunnen beïnvloeden. Wanneer een sportvloer rechtstreeks op een betonnen ondervloer verlijmd zal worden moet men de lijmfabrikant en/of de fabrikant van de sportvloer om advies vragen over hoe deze oppervlakken voorbehandeld moeten worden.