naar top
Menu
Logo Print

TAPIJT TOVERT BESTAANDE OF NIEUWBOUWTRAP OM IN EYECATCHER

AANDACHTSPUNTEN BIJ DE KEUZE VAN HET JUISTE TRAPTAPIJT

tapijt
Tapijt zorgt voor een esthetische meerwaarde,
ook voor een hoger loopcomfort en geluidsdemping

Wanneer een oude, bestaande trap niet langer zo fraai oogt, is het in veruit de meeste gevallen helemaal niet nodig om die door een nieuw exemplaar te vervangen. Want een grondige traprenovatie kan wonderen doen. Daartoe bestaan verschillende mogelijkheden, waarvan het bekleden van de trap met een leuk tapijt een van de mooiste en populairste oplossingen is. Maar ook een nieuwbouwtrap is flink gebaat met een tapijt. Want behalve het esthetische voordeel, zijn er ook ettelijke heel interessante functionele pluspunten aan verbonden. Zoals alleen al maar het verhoogde loopcomfort en de akoestische demping.

VOORDELEN VAN TAPIJTBEKLEDING

Een slecht onderhouden houten trap of exemplaren in beton, steen of metaal kunnen gemakkelijk een mooi, nieuw en duurzaam karakter krijgen door de trap volledig met tapijt te bekleden. Maar ook voor nieuw geplaatste trappen is bekleden met tapijt een interessante oplossing. Uiteindelijk is het de eindklant die beslist welke sfeer of uitstraling hij aan zijn trap(hal) wil verlenen. De voordelen van tapijtbekleding op een trap zijn velerlei. Naast het feit dat een beklede trap natuurlijk veel mooier en esthetischer oogt dan een onafgewerkt, kaal of uitgeleefd exemplaar, zijn er ook heel wat praktische redenen om voor trapbekleding met tapijt te kiezen. Zo is er in de eerste plaats het verhoogde loopcomfort vanwege het warme, zachte aanvoelen van het tapijt, net als de bijkomende geluidsdemping, in het bijzonder van contactgeluiden. Tevens zal bij een houten trap merkelijk minder gekraak hoorbaar zijn dankzij de dempende werking van het tapijt. Daarnaast zorgt tapijt ook voor een betere ‘voetgrip’ en dus voor minder gevaar om uit te glijden. Mocht dit helaas toch voorvallen, dan zal het eventuele letsel minder ernstig zijn dan op een trap in beton, steen of metaal zonder tapijtbekleding.

tapijtVEREISTEN VAN DE TRAP EN HET TAPIJT

Er kunnen twee mogelijkheden onderscheiden worden als het op trapbekleding aankomt. Enerzijds is er de traditionele traploper, waarbij het tapijt slechts een gedeelte van de trap bedekt. Dat laat aan weerszijden van de loper de trap naakt, waardoor er zich op die plaatsen al gauw extra stof kan verzamelen. Anderzijds is er het concept van de volledige bekleding van de gehele trap, wat een ideale oplossing is om beschadigde, lelijke treden onder te verbergen en om de trap een compleet nieuwe ‘look’ te verschaffen. Deze optie geniet dan ook de voorkeur bij de hedendaagse eindklant. Voor welke mogelijkheid er ook gekozen wordt, het voordeel van tapijtbekleding is dat ze op elk traptype aangebracht kan worden, en dat zowel op het vlak van vormgeving (open, gesloten of draaitrap) en stijl als materiaal (hout, beton, natuursteen, metaal enz.). Vanzelfsprekend zijn er enkele vereisten waaraan het tapijt dient te voldoen op het gebied van dikte, slijt- en vormvastheid. Gelukkig is er een uitgebreid scala aan tapijten op de markt die speciaal geproduceerd zijn om trappen mee te bekleden.Het is belangrijk dat het traptapijt het PIT-keurmerk draagt, want deze classificatie betekent dat het betreffende tapijt geschikt is om een trap mee te bekleden. Maar opgelet: producten van Belgische weverijen dragen dit keurmerk gewoonlijk niet. Daarnaast wordt met de norm EN 1307 de geschiktheid aangegeven met twee symbolen: trapbekleding voor occasioneel gebruik (privaat gebruik) en trapbekleding voor veelvuldig, intensief gebruik (contractmarkt). Om de slijtvastheid van een tapijt nauwkeurig te bepalen, laten fabrikanten specifieke, doorgedreven proeven uitvoeren in onafhankelijke, gespecialiseerde testcentra. Technische fiches kunnen steeds bij de fabrikant worden aangevraagd.

De poolhoogte

Om het loopcomfort, alsook de veiligheid, van de gebruiker te garanderen, mag de poolhoogte van het traptapijt niet te groot zijn en dient het over een voldoende hoge densiteit of pooldichtheid te beschikken. Wanneer dit niet het geval is, zal de rug van het tapijt zichtbaar zijn ter hoogte van de plooi rond de trapneus. Het is dan ook aanbevolen om deze eigenschap van het traptapijt voor aankoop visueel vast te stellen door een stukje even goed om te plooien. Zowel getufte als geweven tapijtkwaliteiten komen in aanmerking als trapbekleding, maar opgemerkt dient te worden dat de geweven tapijtkwaliteit iets soepeler is en daardoor gemakkelijker hanteerbaar is bij de plaatsing. Traptreden zijn niet altijd gelijk qua grootte. Daarom is het handig om bij het op maat snijden van zowel het tapijt als het ondertapijt een mal uit bijvoorbeeld papier of karton te gebruiken. Uiteraard bestaan er ook meer professionele gereedschappen zoals de trapspin, waarmee men de contouren van de traptrede redelijk eenvoudig op het tapijt kan overbrengen.

Het trapneusprofiel

Trapneusprofielen zijn aangewezen als een extra bescherming tegen slijtage door het belopen van de trap. Zeker bij toepassing van tapijtbekleding op de contractmarkt is het aanbrengen van dergelijke profielen geen overbodige luxe. Bovendien kunnen deze profielen ook uitgerust zijn met antislipgroeven. Om het loopcomfort en de geluidsdemping extra te verhogen, is het aan te raden om vooraf een ondertapijt op de trap aan te brengen. Dat verlengt de levensduur van de traptapijt in belangrijke mate en zorgt voor een extra akoestische demping. Het ondertapijt hoeft enkel maar op de treden en rond de trapneuzen aangebracht te worden. In de meeste gevallen zal men het traptapijt verlijmen door middel van een contactlijm. Als alternatief daarvoor bestaat er ook de gespannen plaatsing. Dit is een technisch moeilijkere uitvoering, maar verlengt wel de levensduur van het tapijt.