naar top
Menu
Logo Print
21/08/2018 - MAX DEDULLE

KEUZE ONDERVLOEREN ESSENTIEEL VOOR KWALITEIT PARKET

SOORTEN ONDERGRONDEN, ONDERVLOEREN EN PLAATSINGEN UITGELICHT

plaatsing parket

Bij de installatie van een parketvloer is de ondergrond de belangrijkste factor. Die bepaalt immers de techniek en de materialen die worden gebruikt. Afhankelijk van de ondergrond zal men een gerichte keuze maken voor een bepaalde ondervloer, onder meer om de isolatie van het parket te verbeteren. Welke types ondervloeren bestaan er zo allemaal? Welke ondervloeren zijn allemaal geschikt voor parket? Welke ondervloer is het best toe te passen in welke situatie?

houten ondervloer
Een goede ondergrond zorgt voor geluiddemping, uitvlakking en stabiliteit

EISEN GESTELD AAN DE ONDERGROND

Eerst is het belangrijk even stil te staan bij de ondergrond. Die is immers van groot belang bij de keuze van de ondervloer en de werkwijze bij de plaatsing. Er zijn hier vier belangrijke factoren waarmee een parketlegger rekening moet houden. De dimensionale karakteristieken, zoals het peil, de horizontaliteit en de vlakheid, moeten eerst en vooral grondig worden gecontroleerd. Bij gelijmde plaatsing zijn de eisen nog strenger. Indien nodig, worden er bijkomende werken uitgevoerd om de ondergrond aan te passen. Ten tweede is ook het vochtgehalte van de ondergrond een belangrijk aandachtspunt. Hout is immers vochtgevoelig, en bij een vochtige ondervloer loopt u het risico dat het parket loskomt of krom trekt. Een derde factor zijn de mechanische eisen van de ondergrond, bijvoorbeeld de sterkte en oppervlaktecohesie. Opnieuw is dit vooral een prioriteit bij gelijmde parketten. Ten slotte is ook de zuiverheid van de ondergrond van belang.

Hout is vochtgevoelig en bij een vochtige ondervloer loopt u het risico dat het parket loskomt of krom trekt

SOORTEN ONDERGROND

Chape

Veelvoorkomend is een cement- of betonlaag die als ondergrond voor een vloer dient: een chape. Omdat die een belangrijke functie heeft - namelijk het dragen van een vloer - is deze ondervloer een niet te onderschatten onderdeel. De chape moet waterpas en vooral waterdicht zijn (eventueel met behulp van een vochtscherm). Daarnaast is het belangrijk dat de chape niet korrelig is, maar vast. Natuurlijk moet die ook isoleren. Dit kan met losse platen of isolatiemateriaal dat in de chape verwerkt zit. Als aan deze voorwaarden voldaan is, kan de parketvloer op de chape gelijmd of zwevend geplaatst worden.

houten onderparket
Bij genageld of gelijmd parket kiest u het best voor een houtachtige ondervloer

Houten roostering

Ook een houten roostering kan een ondergrond van een parketvloer zijn. Belangrijk is dat de roostering stevig en volledig waterpas is. De maximale afstand tussen de middelpunten van twee naast elkaar liggende balken is 40 cm, om te voorkomen dat de vloer te veel zou doorbuigen. De parketvloer kan loodrecht op de roostering worden geplaatst en in de tand worden vastgenageld. Belangrijk is dat de parketvloer een dikte van minstens 20 mm heeft, opnieuw om doorbuiging te voorkomen.

Bestaande vloer

Men kan, vooral in het geval van renovatiewerken, een parketvloer ook plaatsen op een bestaande vloer, of dat nu een tegel-, laminaat- of zelfs een bestaande parketvloer is.

Tegelvloer

Bij een tegelvloer is het zelfs aangeraden om de bestaande tegels niet te verwijderen, om het risico op beschadiging van losliggende buizen of de ondervloer te beperken. Let er wel op dat alle tegels stevig vastliggen en de vloer stabiel en waterpas ligt. U kunt het parket vastlijmen op de tegelvloer, iets wat makkelijker gaat op een vloer die is opgeruwd met bijvoorbeeld een slijpschijf. Ook zwevend parket is een optie.

Parketvloer

Bij een nieuwe parketvloer boven een bestaande parketvloer moet u er ook hier zeker van zijn dat de planken van de oude vloer waterpas en effen zijn, en geen tekens van vocht of schimmel vertonen. Verwijder eerst alle uitstekende nagels of oneffenheden en zet alle verende delen vast. Een nieuwe vloer kan dan, ongeacht de dikte, dwars op de oude planken worden geplaatst.

Tapijten

Ook tapijten komen in aanmerking als ondervloer, maar daar komt toch het een en ander bij kijken. In dit geval zijn er twee mogelijkheden. Enerzijds kan er zwevend worden geplaatst op het tapijt, want een gelijmde plaatsing is hier uit den boze. Anderzijdskan men het tapijt ook weghalen, maar dan moet de onderliggende chape opnieuw worden geëgaliseerd en proper gemaakt.

HET POTENTIEEL VAN KUNSTSTOFSCHUIM EN FOLIE

kunststofschuimfolie

Ondervloeren van folie of kunststofschuim op rol of op plaat zijn slechts 2 mm dik en bieden een prima isolatie en geluiddemping. In tegenstelling tot de plaatsing op houtachtige ondervloeren biedt deze optie de mogelijkheid tot een zwevende plaatsing.

WANNEER EEN ONDERVLOER?

Tussen de harde ondergrond en een parket- of andere vloer komt doorgaans een zwevende ondervloer te liggen. Omdat deze ondervloer niet meer zichtbaar is na de oplevering, ishet een vaak vergeten aspect. Toch kan een correct gekozen ondervloer veel problemen voorkomen. Hij zorgt voor dampdichtheid, geluiddemping en uitvlakking, terwijl hij ook de stabiliteit van de vloer verhoogt. Een ondervloer is dus de 'brug' tussen de dekvloer en de ondergrond.

Bij de keuze van een ondervloer moet er aandacht worden besteed aan de dimensionale kenmerken, het vochtgehalte, de mechanische eisen en de zuiverheid van de ondergrond

WELKE ONDERVLOER?

Welke ondervloer u kiest, hangt vooral af van de legmethode. Bij genageld of gelijmd parket kiest u het best voor een houtachtige ondervloer. Een voorbeeld hiervan zijn de verschillende soorten 'plaatmateriaal', zoals spaanplaat. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende diktes en afmetingen, als volledige platen of tegels. De tegels zijn te verkiezen boven de volledige platen, want deze zwellen veel minder snel op dan de grote. Ook een mozaïekondervloer, die doorgaans uit tweede of derde keus eikenhout gemaakt is, is een prima oplossing. Het gaat hier om kleine blokjes die het gewicht van de vloer verdelen, waardoor er weinig risico is op vervorming door wisselende luchtvochtigheid. Mozaïek is vooral aan te raden bij genageld parket, want het massieve hout is een betere basis voor de nageltjes dan plaatmateriaal. Bij het plaatsen van zwevend parket kiest u het best voor een folie of kunststofschuim op rol of op plaat. Een voorbeeld is een ondervloer van polyethyleen: deze ondervloer is slechts 2 mm dik en biedt ook een prima isolatie en geluiddemping. Wees er vooraf zeker van dat de ondergrond schoon is en dat eventuele oneffenheden zijn weggewerkt met een egaliserende specie of een egalisatiemiddel.

Profielmal

Met een profielmal kunt u obstakels zoals deurposten en leidingen aftekenen. Duw de mal goed tegen het obstakel, zodat de verschuifbare naalden overeenkomen met de vorm. Deze vorm kunt u overtekenen op de ondervloer en vervolgens gaan uitsnijden of -zagen.

Zwaaihaak

Om niet-haakse hoeken af te tekenen, gebruikt u het best een zwaaihaak. Draai dan devleugelmoer los en plooi de haak tegen de hoek van de muur. Om de hoek te kunnen aftekenen, schroeft u de moer weer vast.

Deuren inkorten

Nog een belangrijk detail bij de plaatsing: een ondervloer zorgt ervoor dat de nieuwe vloer iets hoger komt te liggen. Hierdoor kan het gebeuren dat u deuren moet inkorten.

Ondergronden met vloerverwarming

Een speciale vermelding verdienen ondergronden met vloerverwarming. Wanneer u hierop een parket in combinatie met een vloerverwarming legt, dan beperkt u de totale warmteweerstand van vloer en ondervloer het best tot een minimum. Een hogere warmteweerstand zorgt er immers voor dat de warmte verloren gaat. Zorg er bovendien voor dat u voor samengesteld parket kiest, en verlijm dit bij voorkeur aan de ondervloer.

dempende onderlaag
Een dempende onderlaag met vochtbarrières voor het los leggen van parketvloeren zorgt voor een goede contactgeluidreductie

TIPS BIJ PLAATSING

Wanneer u een ondervloer op rol plaatst, rolt u de ondervloer met de aluminiumkant naar boven. Zorg ervoor dat de ondervloer ook wat tegen de muren oploopt, en snij af op ongeveer 1 cm. Met aluminium tape kunt u de naden afplakken. Als u een ondervloer in de vorm van platen plaatst, legt u deze platen in halfsteens verband (vergelijkbaar met een metselmuur, waarbij per laag een halve steen wordt versprongen) of ‘klikt’ u de stukken gewoon in elkaar. Bij een ondervloer van polyethyleen is het belangrijk de banen goed te laten aansluiten en vast te kleven met alumi­nium­tape. De banen laat u ongeveer 10 cm tegen de muur ‘oplopen’. Wanneer u vervolgens plinten plaatst, snijdt u het overtollige polyethyleen weg met een breekmes.