naar top
Menu
Logo Print

Vlaams ruimtebeslag gestegen naar 33%

Vooral grote toename op het vlak van huisvesting
magazine

In de periode 2013-2016 is het ruimtebeslag – het aandeel van de ruimte dat is ingenomen door huisvesting, industriële en commerciële doeleinden, transportinfrastructuur of recreatieve doeleinden – in Vlaanderen gestegen van ruim 443.000 ha tot meer dan 450.000 ha, ofwel van 32,5% naar 33%. Dat komt overeen met een groei van ongeveer 7.000 ha of een groeisnelheid van 6,4 ha/dag.
De grootste groei is er op het vlak van huisvesting, namelijk een toename met 4.500 ha (4,1 ha/dag). De transportinfrastructuur is gegroeid met meer dan 1.000 ha (ongeveer 1 ha/dag). De ruimte ingenomen door industrie, handel en diensten is met een kleine 500 ha toegenomen. Binnen die economische sectoren zijn er wel wat verschuivingen opgetreden. Zo is de oppervlakte voor industriële doeleinden afgenomen met ongeveer 1.400 ha waarvan het grootste deel is doorgeschoven naar diensten en gebieden voor commerciële doeleinden, met respectievelijk 1.350 ha en 550 ha.
In 55 gemeenten is het ruimtebeslag hoger dan of gelijk aan 50%. Dat is het geval bij het stedelijk gebied zoals in en rond Antwerpen, Gent en de Brusselse rand, maar uitschieters met een ruimtebeslag van meer dan 50% vinden we ook terug in villagemeenten. Gemeenten met grote industrieterreinen vertonen een hoger ruimtebeslag, net als gemeenten met opvallend veel serre-infrastructuur. Het rapport en een categorisatie per gemeente is te vinden via deze link.