naar top
Menu
Logo Print

Europa geeft groen licht voor doorgedreven strijd tegen sociale dumping

Die beslissing leidt niet enkel tot een betere economie, maar ook tot een betere Europese interne markt
magazine

Buitenlandse werknemers en zelfstandigen die onder meer via detachering in België komen werken, moeten sinds 2007 een elektronische Limosa-melding doen bij de RSZ. In 2016 ging het om 185.000 werknemers en 27.000 zelfstandigen. Het Europees Hof heeft zich in eerdere arresten positief uitgesproken over de Limosa voor werknemers. In een arrest van het Europees Hof van Justitie uit 2010 was het kritischer over de Limosa voor zelfstandigen, omdat zij een drempel zou vormen voor het vrij verkeer van diensten binnen Europa. De voorbije twee jaar heeft Belgische regering intensief overlegd met de Europese Commissie, waarbij Europa nu definitief het licht op groen gezet heeft voor een sectorspecifieke aanpak van de Limosa-melding voor zelfstandigen.
Staatssecretaris voor Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer reageert tevreden: “Dit is zeer goed nieuws voor de Belgische ondernemers en onze sociale inspectiediensten. Het is een belangrijk instrument in de bestrijding van grensoverschrijdende sociale fraude, ook voor zelfstandigen. Deze databank geeft ons de mogelijkheid kort op de bal te spelen en sociale dumping snel te detecteren en af te straffen.”
Minister van Zelfstandigen en KMO, Denis Ducarme, drukt eveneens zijn enthousiasme uit over dit goede nieuws: “Een gelijk speelveld voor alle zelfstandigen en kmo's is niet alleen belangrijk voor onze economie, maar ook voor de Europese interne markt. De volgende stap zal de adviesaanvraag over deze risicosectoren aan de sociale partners zijn, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie en dit om tot een sectorale aanpak te komen begin 2019.”