naar top
Menu
Logo Print

Nieuwe woningen duurder door S-peil

Bouwunie vraagt betere onderlinge afstemming bouweisen
magazine

De eerste woningbouwprojecten die te maken hebben met het nieuwe S-peil zijn in uitvoering. Een enquête van Bouwunie bij haar leden-woningbouwers wijst uit dat 6 op 10 respondenten al ervaring hebben opgedaan met het S-peil. 65% ondervindt geen problemen, maar 35% dus wel. Het gaat dan om moeilijkheden op het vlak van de vormefficiëntie (75%), de beglazing (62%), de isolatiegraad van wanden, daken en vloer (50%), en/of de kans op oververhitting (50%).
Alle respondenten zijn het erover eens dat het S-peil bouwen duurder maakt. 75% zegt dat er een ingrijpende meerkost is. De bouwkost stijgt met minstens 5% om het S-peil te kunnen behalen. Volgens 1 op 4 stijgt de kost zelfs met meer dan 10%. Dit komt vooral door het moeten voorzien van afdoende zonnewering (vast en mobiel), door de duurdere beglazing en door de materiaalkeuze, voor bijvoorbeeld andere isolatie. 65% van de woningbouwers voorzien dan ook problemen mocht het S-peil in 2021 verstrengen (van S31 naar S28). Op technisch vlak, maar zeker ook naar betaalbaarheid toe.
Bouwunie is alvast van mening dat een verdere verstrenging van het S-peil pas kan na een grondige evaluatie. Daarenboven moeten alle EPB-eisen (E-peil, S-peil, aandeel hernieuwbare energie, ventilatie en oververhitting) beter op elkaar worden afgestemd als we betaalbaar willen blijven bouwen.

BOUWUNIE

BOUWUNIE

+3225881100
+3222530745