naar top
Menu
Logo Print

€ 6.000 lastenvrij bijklussen stoot op protest

Bouwunie wil bouwactiviteiten uitsluiten uit nieuw akkoord
magazine

De nieuwe regels rond onbelast bijklussen stoten op een golf van protest. Ook Bouwunie heeft kritiek, ze wil de bouwactiviteiten dan ook liever uitgesloten zien van het onbelast bijklussen. De bouwsector ervaart namelijk voortdurend deloyale concurrentie uit verschillende hoeken, waardoor de kleine zelfstandige aannemer het steeds moeilijker krijgt om aan normale prijzen te werken. En nu wil de regering een nieuwe vorm van oneerlijke concurrentie legaliseren, waardoor het voor zelfstandige aannemers nog lastiger wordt om aan de bak te komen.
Binnenkort kan iedereen tot 6.000 euro, volledig belastingvrij, inkomsten genereren via erkende deelplatformen. Ook kleine onderhoudswerken aan de woning vallen binnen het nieuwe dienstensysteem. Particulieren kunnen dus diensten verrichten in de bouwsector voor een nettobedrag van 6.000 euro. Bouwunie wil dat die regeling wordt aangepast. Bij voorkeur worden de bouwactiviteiten uitgesloten van het onbelast bijklussen. Als dat niet kan, moeten werknemers van bouwbedrijven ook de mogelijkheid krijgen om elke maand voor 500 euro lastenvrij te werken bij hun eigen werkgever. Daarnaast moeten bedrijven die activiteiten doen die op de lijst van occasionele diensten staan of via deelplatformen gebeuren, ook een belastingvrijstelling en vrijstelling van sociale bijdragen krijgen op een belastbare basis van 6.000 euro per jaar.

BOUWUNIE

BOUWUNIE

+3225881100
+3222530745