naar top
Menu
Logo Print

"Sociale dumping is een Europees probleem"

Philippe De Backer sluit belangrijk akkoord met Polen
magazine

Op 7 december keurde de ministerraad het jaarlijkse actieplan in de strijd tegen sociale fraude van staatssecretaris Philippe De Backer goed. Het plan bevat de prioriteiten voor de sociale inspectiediensten voor 2018, met name de internationale sociale dumping, de schijnzelfstandigen en het grootstedenbeleid. Wat de sociale dumping betreft, richt het actieplan zich in hoofdzaak op sectoren die het vandaag nog steeds moeilijk hebben, zoals de bouw en het transport. Daar gaan de controles verder en wordt via internationale bilaterale akkoorden de gegevensuitwisseling nog versneld.
Zo sloot De Backer op 7 december meteen een nieuw akkoord met Polen. Jaarlijks komen er immers zo’n 50.000 Polen in ons land werken, en dat gebeurt niet altijd volgens de spelregels. “Efficiënt en effectief controleren op het terrein is cruciaal in de strijd die ik tegen sociale dumping voer”, aldus De Backer. “Dankzij dit akkoord kunnen we sneller kijken of de Poolse bouwvakker in ons land correct betaald wordt, en kunnen we sociale dumping sneller opsporen. Bovendien toont het aan dat samenwerking over de grenzen heen zijn vruchten afwerpt. Sociale dumping is een Europees probleem. Daarom blijf ik ook in Europa verder vechten voor een Europese aanpak voor dit probleem.” Eerder ondertekende De Backer al akkoorden met Nederland, Frankrijk, Bulgarije, Luxemburg, Portugal en Slovakije.