naar top
Menu
Logo Print

Aannemers vermijden steden met lage-emissiezones

Aannemers die verder buiten een stad gevestigd zijn, komen LEZ liever niet meer binnen
magazine

Uit een enquête van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) blijkt dat 23% van de aannemers werken in een lage-emissiezone (LEZ ) vermijden, zelfs als zij daardoor omzet mislopen. Hoe verder aannemers van de LEZ-steden gevestigd zijn, hoe vaker ze die vermijden: ongeveer 33% van de respondenten die op meer dan 15 km van een LEZ woont vermijdt deze actief. Van zij die op minder dan 15 km van een LEZ gevestigd zijn is 94% wel bereid er te werken.
Heel wat aannemers beschikken nog niet over voertuigen die zijn toegelaten in de LEZ. De vernieuwing van gespecialiseerd materieel houdt immers een groot kostenplaatje in en niet iedereen kan die investering onmiddellijk doorvoeren. Bovendien zegt 55% extra administratieve kosten te hebben door de LEZ: aanvragen dagpas, complexere planning van voertuigen, verschillende regels in de verschillende steden, informeren van de bestuurders, voertuiginformatie opzoeken enz.
20% zegt al een boete te hebben ontvangen voor het betreden van een LEZ. Dat toont aan dat de overheden onvoldoende geïnformeerd hebben. Een duidelijke informatiecampagne en overgangsperiode dringen zich dan ook op bij het lanceren en verstrengen van een LEZ. Verder roept het VCB op tot een uniforme regelgeving. Marc Dillen, directeur-generaal: “Vandaag is er geen uniformiteit tussen de verschillende lage-emissiezones. In Antwerpen kun je een dagpas kopen, maar in Gent is het minimum een week. Dat maakt het voor aannemers des te ingewikkelder en vergroot de administratieve last.”

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907