naar top
Menu
Logo Print

Flat belangrijkste woningtype in Vlaanderen vanaf 2022

Gesloten en halfopen woningen dalen in belang
magazine

De gesloten en halfopen woningen zijn in Vlaanderen op de terugtocht. Vooral het aandeel van de gesloten woningen in het bestaande woningpatrimonium neemt sterk af: sedert 2011 met ongeveer 4%. Het beperkte aandeel van halfopen woningen daalt slechts licht. Als de tendens van de laatste jaren zich doorzet, worden de flats in Vlaanderen vanaf 2022 het meest voorkomende woningtype. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) voorspelt dat in 2024 de appartementen een aandeel van 30% krijgen tegenover 29% voor open, 21% voor gesloten en 19% voor halfopen woningen.
De groei van het aantal en het aandeel aan flatgebouwen beantwoordt aan een demografische vraag. Die wordt gekenmerkt door een stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens en van de koppels zonder kinderen. Volgens de recentste bevolkingsprognose van het federale Planbureau zal het aantal eenpersoonsgezinnen tegen 3030 met bijna 150.000 (of 16%) en het aantal koppels zonder kinderen met iets meer dan 75.000 (of 10%) toenemen. Tegelijk zal het aantal gezinnen met kinderen met circa 45.000 (of 6%) afnemen.
Maar om tot leefbare wijken te komen vormen gesloten en halfopen woningen nog steeds een belangrijke aanvulling. Beide woontypes moeten kansen krijgen, zonder dat dit vanuit de overheid lineair kan worden opgelegd voor alle projecten. Locatie en marktvraag zullen telkens bepalen welk woningtype waar best past.

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907