naar top
Menu
Logo Print

EeMAP National Roundtable-event in Brussel

Dergelijke evenementen cruciaal voor energiedoelstellingen 2050
magazine

Midden november 2017 werd voor het initiatief rond het Actieplan voor Energie-efficiënte Hypotheken (EeMAP) een tweede nationaal rondetafelevenement georganiseerd, dit keer in Brussel. Daarmee wil de organisatie helpen bij het bereiken van de doelstellingen die op de klimaatconferentie van Bonn opnieuw besproken worden. Het evenement bracht energie-efficiëntiedeskundigen uit de Belgische en Europese bank-, bouw-, taxatie- en engineeringsector samen. Het rondetafelevenement zal ook worden bijgewoond door vertegenwoordigers van de Kabinetten van de Belgische gewestelijke Energieministers. Zij tonen daarmee de nationale, politieke steun aan het EeMAP. Het doel van het evenement is te bespreken hoe berekeningen van energiemetingen en documentatie over de prestaties van activa, ontwikkeld en uitgerold in België, kunnen opgeschaald worden om een energie-efficiënt hypotheekproduct voor Europa te ondersteunen.
Luca Bertalot, coördinator van EeMAP, is verheugd met de steun van België voor de nationale EeMAP-casestudy. Deze samenwerking tussen de bouwsector, de kredietsector en de politieke wereld is dan ook van groot belang als België en Europa de milieudoelstellingen nog willen nastreven die tegen 2050 gehaald moeten worden.
Marc Dillen, directeur van de Vlaamse Confederatie Bouw, zei: "Om het ambitieuze doel van de Vlaamse regering te halen, met andere woorden om alle huizen tegen 2050 energie-efficiënt te maken, zijn initiatieven op nationaal en EU-niveau cruciaal, zoals het EeMAP.”

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

VLAAMSE CONFEDERATIE BOUW

+3225455751
+3225455907