naar top
Menu
Logo Print

Nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd

Van vijftien naar vier basisvennootschapsvormen
magazine

Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen is definitief goedgekeurd. Het vormt, na de hervorming van het insolventie- en het ondernemingsrecht, het sluitstuk van de modernisering van de economische reglementering. Flexibilisering, modernisering en vereenvoudiging zijn hierbij de sleutelwoorden. Het nieuwe wetboek vormt de gelegenheid om stil te staan bij de belangrijke juridische facetten die gepaard gaan met het uitbouwen van een onderneming.
Eén van de innovaties is dat er grondig wordt gesnoeid in het aantal vennootschapsvormen. De huidige 15 worden afgeslankt tot vier basisvennootschapsvormen: de maatschap, de besloten vennootschap, de naamloze vennootschap en de coöperatieve vennootschap. Daarvan heeft enkel de maatschap in principe geen rechtspersoonlijkheid. Zowel de verenigingen als de vennootschappen vinden onderdak in eenzelfde wetboek. Hoewel verschillend van opzet en onderliggende filosofie gelden een groot deel van de bepalingen voor vennootschappen ook voor verenigingen. Doordat de verenigingswet uit 1921 in het nieuwe wetboek wordt geïntegreerd, verdwijnen de bestaande analogieën en soms verwarrende verwijzingen.
Om ondernemers bij te staan en kort wegwijs te maken in de belangrijkste innovaties hebben de FOD Justitie, Fednot, Graydon Belgium NV en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) de handen in elkaar geslagen. Deze beknopte publicatie bevat een overzicht van de belangrijkste krachtlijnen nuttig voor elke ondernemer.

FEB - VBO - VBU

FEB - VBO - VBU

+3225150811
+3225150999