naar top
Menu
Logo Print

HOE EFFICIENT VLOERBEKLEDING VERWIJDEREN

Een combinatie van technologie en ervaring

Voor het oordeelkundig strippen van een laag vloerbekleding bestaat er tot op heden nog geen standaarddraaiboek. Elke werf heeft nu eenmaal haar eigenheden qua locatie, substraat, lijmkwaliteit en uiteindelijke vloerbekleding. Vooral in de moeilijk bereikbare zones impliceert dit een forse manuele aanpak, waardoor de vakman telkens weer op een nieuw trial-and-errorscenario is aangewezen.

SOEPELE VLOERBEKLEDINGEN

De manuele aanpak

Vloerbekleding verwijderen staat garant voor een hels karweiAfwerkingslagen van linoleum, vast tapijt, pvc of kurk zijn, mits een adequate voorbereiding, nog beperkt via manuele tools verwijderbaar. En dit niet enkel als correctie resp. afwerking in de onbereikbare hoeken van de werf; ook in de grote vlakken.
Het afstrippen tot op het dragermateriaal - het streefdoel van de job - vraagt echter een correcte voorbereiding.
In een eerste fase wordt het vloermateriaal op regelmatige afstanden van bijvoorbeeld 20 cm in parallelle banen ingesneden, om de bekleding te verzwakken en nadien los te wrikken met schraaptools. Het is dan zaak om de ondergrond goed in het oog te houden: van solide, harde substraten zoals een goede chapelaag kan men de ingesneden banen dan lostrekken met behulp van een 'tapijtklauw', een gereedschap dat enkel hiervoor ontworpen werd.
Zachte ondergronden, zoals bestaand massief parket, staan in de meeste gevallen garant voor een hels karwei, omdat de gebruikte manuele vloerschrapers zich ofwel rechtstreeks in het substraat boren, ofwel ertegen afketsen en de makkelijkste weg kiezen, ongeacht de stand van het mes. In een beperkt aantal gevallen kan de ervaring het leed wel wat temperen, bijvoorbeeld bij oudere vaste tapijten: een nachtje voor het strippen de vloer goed natspuiten, en de niet-watervaste lijm van toen wordt ineens een stuk gewilliger.

HARDE VLOERBEKLEDINGEN

Principieel gelden hier dezelfde wetmatigheden als bij soepele vloerbekledingen. Het verschil zit hem echter in de verhoudingen: om pakweg een massieve parketvloer uit te breken, worden er eveneens verzwakkingen aangebracht, zij het dan via een inzaging met behulp van onder meer een invalcirkelzaag waarbij de diepte vooraf werd ingesteld. Om de tractie en noodzakelijke machine-inertie te waarborgen, is een correcte belasting essentieel (zonder inzaging, zoals bij de gespijkerde parketvloeren, kan er soms zelfs meer dan 200 kg nodig zijn).

Om vlot te werken, is zowel de aanvalshoek als de meskeuze van belang: parketten worden courant met flexibele lijmsystemen gefixeerd, wat van de machine een gerichte agressie en impact vraagt. Daarom worden regelmatig smallere, piramidevormige of zelfvertande messen ingezet voor extra impact. De inzagingen zelf dienen daarom ook dichter bij mekaar (ca. 15 cm) te liggen.

NABEWERKINGEN

Na het stripwerk is het naschuren van de ondergrond noodzakelijkHet stripwerk is pas klaar wanneer de ondergrond klaar is om een nieuwe vloerbedekking te ontvangen. Lijmresten zijn hierbij uit den boze, waardoor het naschuren van de ondergrond noodzakelijk wordt. De meeste lijm- en mousseresten na de stripping hebben een belangrijke eigenschap gemeen: hun verzadigende effect op klassiek schuurpapier. Professioneel wordt er daarom in hoofdzaak met carbide met een kleine korreldichtheid (6-36) gewerkt, temeer omdat men er bijkomend een interessante basisruwheid en dus ook hechtingsprofiel mee creëert.